DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Strategie intenzifikace sídlišť

Autor
Kolcunová, Pavlína
Školiteľ
Vitková, Ľubica
Oponent
Drobniaková, DanaTichý, David
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚUaUP (FA)
Rok odovzdania
2017
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=E8B79450BCFFC394D4D89D1667E0
Primárny jazyk
čeština

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
27.06.2017

Dátum vytvorenia protokolu
27.06.2017

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
21.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019