DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Architektonicko-urbanisticky vývoj stredovekej a ranonovovekej Bratislavy

Autor
Šedivá, Zdenka
Školiteľ
Hrašková, Nadežda
Oponent
Gregorová, JanaHolčík, Štefan
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚDTAaOP (FA)
Rok odovzdania
2016
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=DAA396BB6B0B0113464B0176997D
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
31.08.2016

Dátum vytvorenia protokolu
31.08.2016

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
14.08.2020

Práca je zverejniteľná od
31.08.2018

Licencia
Autorka plánuje prácu publikovať (podmienka vydavateľstva.

Elektronická verzia
  Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019