DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Život a dielo architekta Josefa Mareka (1889-1966)

Autor
Haberlandová, Katarína
Školiteľ
Dulla, Matúš
Oponent
Mrňa, ĽubomírPohaničová, Jana
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚDTAaOP (FA)
Rok odovzdania
2016
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=DAA396BB6B0B011345480876997D
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
08.09.2016

Dátum vytvorenia protokolu
08.09.2016

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
14.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019