DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Návrh malej vodnej elektrárne

Autor
Ivanega, Jozef
Školiteľ
Pípa, Marek
Oponent
Kubica, Juraj
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FEI ÚEAE (FEI)
Rok odovzdania
2021
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CF9E62B1F4156FE3B6220984D7C8
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
2675 | *elektrotechnika

Dátum zaslania práce do CRZP
12.06.2021

Dátum vytvorenia protokolu
12.06.2021

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019