DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Processes of Change in British Education – Aspects of Class, Religion, and Ethnicity.

Autor
Rozenfeld, Július
Školiteľ
Tomaščíková, Slávka
Oponent
Kominarecová, EditaMalá, EvaShevel, Anatol
Škola
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach FF UPJŠ KAaA
Rok odovzdania
2013
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C9465A2E9A03019849D463292DEA
Primárny jazyk
angličtina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
7366 | neslovanské jazyky a literatúry

Dátum zaslania práce do CRZP
23.09.2013

Dátum vytvorenia protokolu
04.10.2013

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
28.12.2013

Práca je zverejniteľná od
14.10.2013

Elektronická verzia
  Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019