DDP - Zverejnená diplomová práca

Simulácia a modelovanie elektrotepelných vlastností výkonového DMOS tranzistora

Autor
Potoma, Peter
Školiteľ
Chvála, Aleš
Oponent
Pinteš, Peter
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FEI ÚEF (FEI)
Rok odovzdania
2020
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C67292DEA65D7A08E022FCCAC3F9
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
2613 | elektronika

Dátum zaslania práce do CRZP
23.05.2020

Dátum vytvorenia protokolu
23.05.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
09.06.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019