DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Návrh regulátorov vo frekvenčnej oblasti

Autor
Okienková, Kristína
Školiteľ
Paulusová, Jana
Oponent
Slačka, Juraj
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FEI ÚRK (FEI)
Rok odovzdania
2020
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C4B2143D4F9CE149860B68B8E130
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
2647 | *kybernetika

Dátum zaslania práce do CRZP
18.05.2020

Dátum vytvorenia protokolu
18.05.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
17.07.2021

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019