DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Interiér podporujúci pohybovú aktivitu

Autor
Masárová, Lucia
Školiteľ
Petelen, Ivan
Oponent
Veselovský, JurajZvonek, Miroslav
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚIV (FA)
Rok odovzdania
2015
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C2BA1884BE5254848D93F1495C76
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
8221 | dizajn

Dátum zaslania práce do CRZP
22.05.2015

Dátum vytvorenia protokolu
23.05.2015

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
04.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019