DZB - Zverejnená bakalárska práca

Rekonštrucia námestia v Bratislave Starej Dúbravke

Autor
Šikudová, Vieroslava
Školiteľ
Sopirová, Alžbeta
Oponent
Bašová, Silvia
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚUaUP (FA)
Rok odovzdania
2013
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B8E5C3537597C4503939ACEE37DC
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
11.06.2013

Dátum vytvorenia protokolu
11.06.2013

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
27.12.2013

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019