DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Rozvíjanie tvorivosti v edukačnom prostredí 21. storočia v oblasti dizajnu

Autor
Farkašová, Elena
Školiteľ
Kožuško, Peter
Oponent
Hronský, MichalŠindlar, Jiljí
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA FA
Rok odovzdania
2015
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B1D97A91A049E9F6AE69F4A4379E
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
8221 | dizajn

Dátum zaslania práce do CRZP
01.07.2015

Dátum vytvorenia protokolu
03.07.2015

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
05.08.2020

Práca je zverejniteľná od
01.06.2016

Elektronická verzia
  Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019