DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Potenciál vnútorného rozvoja malých a stredných miest

Autor
Šeligová, Andrea
Školiteľ
Vitková, Ľubica
Oponent
Drobniaková, DanaHavliš, Karel
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚUaUP (FA)
Rok odovzdania
2020
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=ADD66581470B3E4A1C4459D5D96A
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
19.06.2020

Dátum vytvorenia protokolu
19.06.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
17.07.2021

Elektronická verzia
  Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019