DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Školské dielo v komerčnom prostredí

Autor
Turlík, Jozef
Školiteľ
Paliatka, Peter
Oponent
Jarema, JaroslavKřenek, Ladislav
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚD (FA)
Rok odovzdania
2014
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=A5DD033C69C3F08FCD4A02ED4A35
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
8221 | dizajn

Dátum zaslania práce do CRZP
28.08.2014

Dátum vytvorenia protokolu
28.08.2014

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
21.04.2015

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019