DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Meziválečná architektura obytných budov Užhorodu

Autor
Fialová, Romana
Školiteľ
Kráľová, Eva
Oponent
Priatková, AdrianaŠlachta, Štefan
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚDTAaOP (FA)
Rok odovzdania
2015
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=A2EF37C6133CFD974EF900B161DD
Primárny jazyk
čeština

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
28.08.2015

Dátum vytvorenia protokolu
28.08.2015

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
06.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019