DDP - Zverejnená diplomová práca

Dream Tower, Praha, Nové Butovice

Autor
Bozhinova, Tanja
Školiteľ
Majcher, Stanislav
Oponent
Bartko, Tomáš
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚABB (FA)
Rok odovzdania
2019
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9F8942B94996237AABFB18F666DC
Primárny jazyk
angličtina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
09.05.2019

Dátum vytvorenia protokolu
11.05.2019

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
29.05.2019

Elektronická verzia
    Prehliadať
Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019