DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Univerzálny dizajn a automobil

Autor
Baláž, Martin
Školiteľ
Paliatka, Peter
Oponent
Petelen, IvanZvonek, Miroslav
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚD (FA)
Rok odovzdania
2012
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9BA729332E6B4AD3A089029AB17B
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
8221 | dizajn

Dátum zaslania práce do CRZP
14.06.2012

Dátum vytvorenia protokolu
14.06.2012

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
19.12.2013

Práca je zverejniteľná od
14.09.2012

Elektronická verzia
  Prehliadať
Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019