DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Regenerácia lesných fytocenóz po antropogénnych a prírodných disturbanciách

Autor
Hederová, Lucia
Školiteľ
Ujházy, Karol
Oponent
Fanta, Josef Križová, EvaValachovič, Milan
Škola
Technická univerzita vo Zvolene LF KF (LF)
Rok odovzdania
2017
Počet strán
60.s
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=998D604438B59F55BB8354FC0D22
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
4139 | lesnícka fytológia

Dátum zaslania práce do CRZP
29.04.2017

Dátum vytvorenia protokolu
29.04.2017

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
17.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019