DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Dizajn pracoviska vo veľkopriestorovej kancelárii

Autor
Humajová, Zuzana
Školiteľ
Vinárčiková, Jana
Oponent
Debnár, MiroslavJelenčík, Branislav
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚIV (FA)
Rok odovzdania
2016
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=922D20CCC953BCA4F826C7E3887D
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
8221 | dizajn

Dátum zaslania práce do CRZP
15.03.2016

Dátum vytvorenia protokolu
15.03.2016

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
06.08.2020

Elektronická verzia
  Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019