DZB - Zverejnená bakalárska práca

Segmentácia významných oblastí na obrazoch očnej sietnice

Autor
Pirhala, Matej
Školiteľ
Goga, Jozef
Oponent
Pavlovičová, Jarmila
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FEI ÚRK (FEI)
Rok odovzdania
2020
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8E0A01F6D74C9FCBCA4CEE1E231C
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
2647 | *kybernetika

Dátum zaslania práce do CRZP
13.06.2020

Dátum vytvorenia protokolu
13.06.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
17.07.2021

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019