DZB - Zverejnená bakalárska práca

Maticová algebra a reprezentácia lineárnych operátorov v lineárnych priestoroch nad R

Autor
Štrba, Tomáš
Školiteľ
Zajac, Michal
Oponent
Marinová, Ivica
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FEI ÚIM (FEI)
Rok odovzdania
2020
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8E0A01F6D74C9FCBC94CED1E231C
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
2511 | aplikovaná informatika

Dátum zaslania práce do CRZP
15.06.2020

Dátum vytvorenia protokolu
19.06.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
17.07.2021

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019