DZB - Zverejnená bakalárska práca

Zariadenie na zrýchlenie procesu leptania DPS

Autor
Vozár, Martin
Školiteľ
Mierka, Martin
Oponent
Lisý, Kornel
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FEI ÚE (FEI)
Rok odovzdania
2020
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8E0A01F6D74C9FCBC84FEF1E231C
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
2675 | *elektrotechnika

Dátum zaslania práce do CRZP
14.06.2020

Dátum vytvorenia protokolu
14.06.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
02.07.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019