DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Role of public spaces in segregated areas

Autor
Smatanová, Katarína
Školiteľ
Vitková, Ľubica
Oponent
Radičová, IvetaSzolgayová, Elena
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚUaUP (FA)
Rok odovzdania
2015
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8AAE5857BF69342070B18A497F1D
Primárny jazyk
angličtina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
11.09.2015

Dátum vytvorenia protokolu
12.04.2016

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
06.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať
Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019