DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Intenzifikácia umelej obnovy lesa v nepriaznivých podmienkach prostredia

Autor
Sendecký, Matúš
Školiteľ
Repáč, Ivan
Oponent
Jurásek, AntonínKupka, IvoTučeková, Anna
Škola
Technická univerzita vo Zvolene LF KPL (LF)
Rok odovzdania
2017
Počet strán
100s.. s
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=85D30AFD358849054F9AB34E20A9
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
4107 | pestovanie lesa

Dátum zaslania práce do CRZP
31.05.2017

Dátum vytvorenia protokolu
31.05.2017

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
20.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019