DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Akumulácia chemických elementov a energie v opade bukových ekosystémov Kremnických a Štiavnických vrchov.

Autor
Gašová, Katarína
Školiteľ
Kuklová, Margita
Oponent
Kulhavý, JiříPavlenda, PavelPolláková, Nora
Škola
Technická univerzita vo Zvolene FEE Dek (FEE)
Rok odovzdania
2017
Počet strán
121.s
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=85D30AFD358849054B9DB24E20A9
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
1622 | všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

Dátum zaslania práce do CRZP
29.05.2017

Dátum vytvorenia protokolu
29.05.2017

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
20.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019