DDP - Zverejnená diplomová práca

Zabezpečenie prenosu dát vo vysokorýchlostnej sieti PLC

Autor
Ďuriga, Roman
Školiteľ
Orgoň, Miloš
Oponent
Šturdík, Tomáš
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FEI ÚMIKT (FEI)
Rok odovzdania
2020
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=81B8C7E3C61A011F193D331BFB16
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
2627 | telekomunikácie

Dátum zaslania práce do CRZP
12.05.2020

Dátum vytvorenia protokolu
12.05.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
17.07.2021

Elektronická verzia
    Prehliadať
Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019