DDP - Zverejnená diplomová práca

QC-LDPC McEliece kryptosystém a jeho odolnosť voči GJS útoku

Autor
Karásek, Juraj
Školiteľ
Fabšič, Tomáš
Oponent
Hromada, Viliam
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FEI ÚIM (FEI)
Rok odovzdania
2020
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=81B8C7E3C61A011F18313B1BFB16
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
2511 | aplikovaná informatika

Dátum zaslania práce do CRZP
12.05.2020

Dátum vytvorenia protokolu
12.05.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
17.07.2021

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019