DDP - Nezverejnená diplomová práca

Použitie inteligentného chápadla v bežnom prostredí a posúdenie rizík pri použití štandardného chápadla robota

Autor
Žiak, Marek
Školiteľ
Duchoň, František
Oponent
Chovanec, Ľuboš
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FEI ÚRK (FEI)
Rok odovzdania
2020
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=81B8C7E3C61A011F123B321BFB16
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
2647 | *kybernetika

Dátum zaslania práce do CRZP
10.05.2020

Dátum vytvorenia protokolu
10.05.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
09.06.2020

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019