DDP - Zverejnená diplomová práca

Algoritmy na dekódovanie náhodného lineárneho kódu

Autor
Kiska, Peter
Školiteľ
Fabšič, Tomáš
Oponent
Špaček, Peter
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FEI ÚIM (FEI)
Rok odovzdania
2020
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=81B8C7E3C61A011F1239311BFB16
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
2511 | aplikovaná informatika

Dátum zaslania práce do CRZP
10.05.2020

Dátum vytvorenia protokolu
10.05.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
17.07.2021

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019