DDP - Zverejnená diplomová práca

Mestské domy v centre Púchova

Autor
Daňová, Miroslava
Školiteľ
Kusý, Martin
Oponent
Kordík, Lukáš
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA FA
Rok odovzdania
2018
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=752BE197E3AE405D458BF179404B
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
10.05.2018

Dátum vytvorenia protokolu
10.05.2018

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
13.05.2019

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019