DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Urbanizmus 20.storočia na Slovensku. Prípadová štúdia Bratislavy.

Autor
Horák, Peter
Školiteľ
Kováč, Bohumil
Oponent
Kopáčik, GabrielVodrážka, Peter
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚUaUP (FA)
Rok odovzdania
2017
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7398A5BA986E0C649AC88A6857E5
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
31.08.2017

Dátum vytvorenia protokolu
31.08.2017

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
21.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019