DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Priestorová a funkčná adaptabilita viacúčelových športových zariadení

Autor
Hudec, Martin
Školiteľ
Rollová, Lea
Oponent
Halada, VítKoban, Juraj
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚAOB (FA)
Rok odovzdania
2017
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7398A5BA986E0C6499CF856857E5
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
21.08.2017

Dátum vytvorenia protokolu
21.08.2017

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
21.08.2020

Práca je zverejniteľná od
21.02.2018

Elektronická verzia
  Prehliadať
Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019