DZB - Zverejnená bakalárska práca

Didaktická aplikácia na celočíselné riešenie sústavy lineárnych rovníc

Autor
Popík, Tomáš
Školiteľ
Zajac, Michal
Oponent
Marinová, Ivica
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FEI ÚIM (FEI)
Rok odovzdania
2021
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6327E39BEACEDA03070605820365
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
2508 | *informatika

Dátum zaslania práce do CRZP
30.05.2021

Dátum vytvorenia protokolu
30.05.2021

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
17.07.2021

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019