DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Mapovanie potenciálov architektonického dedičstva pre rozvoj historických miest

Autor
Kiac, Kristína
Školiteľ
Gregor, Pavel
Oponent
Kováč, BohumilKvasnicová, Magdaléna
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚDTAaOP (FA)
Rok odovzdania
2020
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=60B4917E3BAC23F10373AD27651C
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
27.08.2020

Dátum vytvorenia protokolu
27.08.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
17.07.2021

Elektronická verzia
    Prehliadať
Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019