DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Entwicklungen in der energieautarken Gebäudemodernisierung und ihr Einfluss auf die Architektur

Autor
Hasenritter, Holger
Školiteľ
Špaček, Robert
Oponent
Friedl, WernerRabenseifer, Roman
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚEEA (FA)
Rok odovzdania
2016
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=59EBB4F2E3D8D71D6F77C8163ABD
Primárny jazyk
nemčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
04.03.2016

Dátum vytvorenia protokolu
05.03.2016

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
06.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať
Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019