DDP - Zverejnená diplomová práca

Modelovanie a simulácia distribuovaného systému riadenia na báze TTEthernetu

Autor
Karcol, Lukáš
Školiteľ
Bisták, Pavol
Oponent
Képešiová, Zuzana
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FEI ÚAM (FEI)
Rok odovzdania
2020
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=42FF770CB0BE777977F426521E7F
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
2387 | mechatronika

Dátum zaslania práce do CRZP
29.05.2020

Dátum vytvorenia protokolu
29.05.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
08.06.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať
Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019