DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Detekcia a počítanie porúch z panchromatických katódoluminiscenčných máp

Autor
Gellen, David
Školiteľ
Priesol, Juraj
Oponent
Haško, Daniel
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FEI ÚEF (FEI)
Rok odovzdania
2021
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2DBAC1F31F28
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
2508 | *informatika

Dátum zaslania práce do CRZP
04.06.2021

Dátum vytvorenia protokolu
04.06.2021

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
17.07.2021

Práca je zverejniteľná od
04.06.2022

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019