DDP - Zverejnená diplomová práca

Stanovenie priestorovej váhovej funkcie ex-core detektora v pásme spúšťania pre VVER-440

Autor
Novák, Ladislav
Školiteľ
Farkas, Gabriel
Oponent
Krištofová, Kristína
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FEI ÚJFI (FEI)
Rok odovzdania
2021
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=334AA18D2886008FB1DD68272232
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
2675 | *elektrotechnika

Dátum zaslania práce do CRZP
27.05.2021

Dátum vytvorenia protokolu
27.05.2021

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
17.07.2021

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019