DZB - Zverejnená bakalárska práca

Slnečné články a moduly ako súčasť budovy

Autor
Hudec, Boris
Školiteľ
Šály, Vladimír
Oponent
Packa, Juraj
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FEI ÚEAE (FEI)
Rok odovzdania
2020
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DE4D0DBB221E90D1D82FBBEC259
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
2675 | *elektrotechnika

Dátum zaslania práce do CRZP
26.05.2020

Dátum vytvorenia protokolu
26.05.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
17.07.2021

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019