DDP - Nezverejnená diplomová práca

Topoľčany, Areál starej nemocnice – pamiatková obnova vybraných budov

Autor
Beňačková, Božena
Školiteľ
Polomová, Beata
Oponent
Borecká, Eva
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚDTAaOP (FA)
Rok odovzdania
2020
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DE4D0DBB221E90D118CFEBEC259
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
25.05.2020

Dátum vytvorenia protokolu
25.05.2020

Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019