DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Stratégie formovania mestského verejného priestoru

Autor
Staněková, Kristína
Školiteľ
Kováč, Bohumil
Oponent
Havliš, KarelKomrska, Jan
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚUaUP (FA)
Rok odovzdania
2017
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=257C140978EBB75C055FFB95CC53
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
26.07.2017

Dátum vytvorenia protokolu
26.07.2017

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
21.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019