DDP - Nezverejnená diplomová práca

Discovery tool - Identifikácia komponentov firemnej infraštruktúry

Autor
Katana, Filip
Školiteľ
Orgoň, Miloš
Oponent
Masný, Tomáš
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FEI ÚMIKT (FEI)
Rok odovzdania
2020
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=23A5A917B76C11E740AEE980CF65
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
2627 | telekomunikácie

Dátum zaslania práce do CRZP
12.05.2020

Dátum vytvorenia protokolu
12.05.2020

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
09.06.2020

Práca je zverejniteľná od
12.05.2023

Licencia
Diplomová práca je vypracovaná na pôde spoločnosti Slovak Telekom. Manažér pracoviska, kde bola práca vypracovaná vyžaduje utajenie tejto práce na max. 36 mesiacov, z dôvodu citlivých informácii a najnovšej formy technológie v príslušnej oblasti bezpečnosti.

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019