DZB - Nezverejnená bakalárska práca

Riadenie modelu chemického reaktora

Autor
Iľová, Nikola
Školiteľ
Paulusová, Jana
Oponent
Körösi, Ladislav
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FEI ÚRK (FEI)
Rok odovzdania
2020
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=201CE56335A527AB05039B791929
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Bakalárska práca

Študijný odbor
2647 | *kybernetika

Dátum zaslania práce do CRZP
01.06.2020

Dátum vytvorenia protokolu
01.06.2020

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019