DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Regulácia a uplatnenie vegetačných plôch v prostredí mestského sídla

Autor
Nemeth, Ivan
Školiteľ
Kováč, Bohumil
Oponent
Putrová, EvaSupuka, Ján
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚUaUP (FA)
Rok odovzdania
2015
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1C7524EE209F6A36F2F89147A9DE
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
27.05.2015

Dátum vytvorenia protokolu
27.05.2015

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
05.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019