DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Historicko-typologický vývoj renesančných krovových konštrukcií na území Slovenska

Autor
Ďurian, Karol
Školiteľ
Gregor, Pavel
Oponent
Hrašková, NadeždaReinprecht, Ladislav
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚDTAaOP (FA)
Rok odovzdania
2015
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1080C1D973035A08732780E98A31
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
12.06.2015

Dátum vytvorenia protokolu
12.06.2015

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
05.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019