DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Historicko - typologický vývoj stredovekých krovových konštrukcií na území Slovenska

Autor
Suchý, Ľubor
Školiteľ
Gregor, Pavel
Oponent
Dudáš, MilošHrašková, Nadežda
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚDTAaOP (FA)
Rok odovzdania
2015
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0EA7DBD32D42EAF6EEE5425D4843
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
23.07.2015

Dátum vytvorenia protokolu
23.07.2015

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
06.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019