DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Transformačné uzly v obraze mesta\\Prípadová štúdia Trenčín

Autor
Mlynčeková, Adriana
Školiteľ
Kováč, Bohumil
Oponent
Silván, JurajVodrážka, Peter
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚUaUP (FA)
Rok odovzdania
2015
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0EA7DBD32D42EAF6EEE44C5D4843
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
22.07.2015

Dátum vytvorenia protokolu
22.07.2015

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
06.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať
Kľúčové slová (ostatné):

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019