DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Aspekty udržateľnosti pri obnove pamiatkovo chránených štruktúr

Autor
Pagáčová, Petronela
Školiteľ
Gregorová, Jana
Oponent
Kováč, BohumilUrbášková, Hana
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚEEA (FA)
Rok odovzdania
2015
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0EA7DBD32D42EAF6EDEC435D4843
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
14.07.2015

Dátum vytvorenia protokolu
14.07.2015

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
06.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019