DDP - Nezverejnená diplomová práca

Generické trasovanie zamerané na jeden cieľový objekt

Autor
Muráň, Juraj
Školiteľ
Tarábek, Peter
Oponent
Chovanec, Michal
Škola
Žilinská univerzita v Žiline 05000 05170
Rok odovzdania
2018
Počet strán
81s.
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=053A541DA4E8CCAC4D89D199EB06
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
2533 | informačné systémy

Dátum zaslania práce do CRZP
05.12.2018

Dátum vytvorenia protokolu
05.12.2018

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019