DDZ - Zverejnená dizertačná práca

Premýšľanie architektonického poľa

Autor
Hudač, Peter
Školiteľ
Bencová, Jarmila
Oponent
Uhrík, MartinVaško, Imrich
Škola
Slovenská technická univ. v Bratislave FA ÚDTAaOP (FA)
Rok odovzdania
2016
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=00389946DCE70C1019B3B676A903
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Dizertačná práca

Študijný odbor
3507 | *architektúra a urbanizmus

Dátum zaslania práce do CRZP
25.01.2016

Dátum vytvorenia protokolu
25.01.2016

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
06.08.2020

Elektronická verzia
    Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019