Autor: Zvonárová, Martina
Školiteľ: Jagelčáková Schifferdeckerová, Miroslava
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave Iné Ústav Bl. Tomislava Kolakoviča, Trstená
Rok odovzdania: 2011

Autor: Bánovská Zaťková, Zuzana
Školiteľ: Doktorov, Anton
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave Bratislava Katedra sociálnej práce, Bratislava
Rok odovzdania: 2012

Autor: Dvorská, Renáta
Školiteľ: Žiaková, Katarína
Oponent: Tomagová, Martina
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave JLF JLF.ÚO
Rok odovzdania: 2012

Autor: Hužičková, Svetlana
Školiteľ: Zozuľaková, Viera
Oponent: Kuzyšin, Bohuslav
Škola: Prešovská univerzita v Prešove PBF 5KPPPBF
Rok odovzdania: 2012

Autor: Ďurčík, Igor
Školiteľ: Demčák, Dušan
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave Iné Iné
Rok odovzdania: 2011

Autor: Černická, Jana
Školiteľ: Vrana, Vladimír
Škola: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach PrF UPJŠ KDŠaP
Rok odovzdania: 2012

Autor: Koššová, Anna
Školiteľ: Karasová, Daniela
Oponent: Tabaková, Mária
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave JLF JLF.ÚO
Rok odovzdania: 2012

Autor: Bálintová, Jana
Školiteľ: Štepanovská, Martina
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave Bratislava Katedra sociálnej práce, Bratislava
Rok odovzdania: 2012

Autor: Lapáková, Zuzana
Školiteľ: Vasilescu, Andrea
Škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave Piešťany Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany
Rok odovzdania: 2012

Autor: Bebej, Jakub
Školiteľ: Skaloš, Martin
Oponent: Šošková, Ivana
Škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PrF UMB KDaTŠaP PrF
Rok odovzdania: 2012

Autor: Dlugošová, Júlia
Školiteľ: Zahatňanská, Mária
Oponent: Ferencová, Janka
Škola: Prešovská univerzita v Prešove FHPV 2UPAPFHPV
Rok odovzdania: 2012

Autor: Gunárová, Jana
Školiteľ: Lukáč, Marián
Oponent: Koščová, Mária
Škola: Technická univerzita v Košiciach 1010 101701
Rok odovzdania: 2012

Autor: Seligová, Jana
Školiteľ: Čisláková, Lýdia
Oponent: Daxnerová, Zuzana
Oponent: Hudečková, Henrieta
Oponent: Jarčuška, Pavol
Škola: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach LF UPJŠ UVZ
Rok odovzdania: 2012

Autor: Kohútová, Hana
Školiteľ: Brezaniová, Mária
Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Rok odovzdania: 2011

Autor: Kubániová, Naďa
Školiteľ: Hamalová, Marta
Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Rok odovzdania: 2011

Autor: Štefanovičová, Michaela
Školiteľ: Jozek, Milan
Oponent: Lomnický, Igor
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF UKF KVAE
Rok odovzdania: 2014

Autor: Zibrínová, Veronika
Školiteľ: Jančíková, Eva
Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave BF
Rok odovzdania: 2016

Autor: Mužíková, Marianna
Školiteľ: Žáková, Martina
Škola: Trnavská univerzita v Trnave 713030000 103130
Rok odovzdania: 2016

Autor: Bohuslav, Michal
Školiteľ: Liďák, Ján
Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave BF
Rok odovzdania: 2016

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019