DDP - Zverejnená diplomová práca

Vplyv substrátu a veľkosti obalu na vývin krytokorenných semenáčikov smreka obyčajného

Autor
Kôpková, Ivana
Školiteľ
Repáč, Ivan
Oponent
Túčeková, Anna
Škola
Technická univerzita vo Zvolene LF KPL (LF)
Rok odovzdania
2018
Počet strán
50s.. s
Trvalý odkaz - CRZP
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=ECDBE5517CC8B19C5394AB93C33D
Primárny jazyk
slovenčina

Typ práce
Diplomová práca

Študijný odbor
4219 | *lesníctvo

Dátum zaslania práce do CRZP
26.04.2018

Dátum vytvorenia protokolu
26.04.2018

Dátum doručenia informácií o licenčnej zmluve
20.06.2018

Elektronická verzia
  Prehliadať

Verzia systému: 3.13.4 z 15.04.2019